Nordisk EKIM Sommarsamling 2006 - Video Nedladdning

$ 10.00 -

Köp "Nordisk EKIM Sommarsamling 2006" som DVD här på CreateSpace.

David Hoffmeister hjälper oss att på ett enkelt och lättfattligt sätt få 
tillgång till en djup förståelse av En Kurs i Mirakler. Hans budskap
är tydligt och klart och ger kraftfulla insikter. 
På sommarkonferensen på Rinkesta slott, 2006, talade han
 bland annat om följande ämnen:

• Mirakler sker inte under medveten kontroll
• Egot vill ha ett tillvägagångssätt/recept
• Det är inte vad du gör utan ditt sinnestillstånd som är viktigt

• Äganderätt styr världens relationer men kärleken är fri

• Kursen är en sinnesträning i att det inte finns någon rangordning i
svårighet bland mirakler
• Om att vara tillsammans med barn - kontroll och attityd

• Rätta inte din broder

• Att tänka och att lära ut är detsamma

• Orsak och verkan

• Egots syn på förflutet och framtid jämfört med att "manuset är skrivet"
 som är den Helige Andes uppfattning
• Det helade sinnet upplever allt som detsamma


Speltid: 1 timme 36 minuter
Format: mp4 video file, streaming
Download file size: 566 MB